Klára Plameníková

Vládněme sobě laskavou moudrostí každý člověk má laskavou moudrost ukrytou ve svém Srdci. 


Nejbližší akce

Kruh Světla 12.prosince 2019

Na Marjánce, Bělohorská 35/262 - 169 00 Praha 6

V prosinci tohoto roku máme výjimečné datum, opakující se svým významem po 900 letech*. Jeden velký vývojový cyklus cesty Duše se naplňuje a dotvářejí se nové základy pro další rozvoj Vědomí člověka a života na Zemi

12. 12. 2019 

Tvoření a procítění Srdcem jediné rozvíjí a v dobro proměňuje náš osobní, prožitkový svět mysli. Je posilováno vědomí Jednoty a cesta Světla. Úplňkem v 6h 12min se umocňuje působení vyšší Moudrosti a Pravdy v nás a její zužitkování ku prospěchu vyššího celku.

* Před 900 lety bylo 12. 12. 1119 (12) Na téměř stejném území Č.R. je v té době České knížectví - vládne kníže Bořivoj I. Přibližně v letech 1119 - 1125 byla sepsána Kosmova Kronika česká. Byl založen Řád Templářů. V Praze řádilo 30.7. 1119 první velké tornádo, popsané v Kosmově kronice, Mnohé obce v Českém knížectví mají první zmínky o svém vzniku v roce 1119.

"12. 12. 2019 je završujícím impulsem, který naplní celistvost"

Astrologický náhled na 12. 12. 2019 od Petry Nel Smolové

 Více informací o Kruhu Světla se dozvíte v následujícím odkaze níže

IČO: 71418776

klara.plamenikova@gmail.com